شرکت ویرا صنعت پروشات با داشتن کادری مجرب در کنار پرسنل جوان و با انگیزه بر آن است که به رونق تولید در این مرز و بوم همت گمارد و با استفاده از دستگاه های CNC به روز برای ارائه خدمات به تمامی گروه های مربوطه اعلام آمادگی کند. ما با ادغام و تلفیق مجموعه های ریشه دار و با سابقه مانند ؛ گروه فنی داغستانی (1330)، میکرو صنعت (1382)، آریا پارت (1392) سال های سال است که برای توسعه و خودکفایی صنعت این کشور می کوشیم و لحظه ای از تلاش بی وقفه خود دریغ نکرده و نخواهیم کرد.