دستگاه تراش دستی مدل TN 40C-50C

سنتر : 500

طول : 2000