انواع کوپلر

یکی از پرکاربرد ترین و پر مصرف ترین کوپلر ، کوپلر استاندارد است. این نوع در اکثر محل ها در بتن استفاده می شود. مهم ترین شرط استفاده از این محصول امکان چرخش آرماتور در محل بتن است. بطوری که حداقل یکی از آرماتور ها امکان چرخش را داشته باشد.رزوه داخلی این نوع راستگرد است. […]