کوپلر 32

یکی از پرکاربرد ترین و پر مصرف ترین کوپلر ، کوپلر استاندارد است. این نوع در اکثر محل ها در بتن استفاده می شود. مهم ترین شرط استفاده از این محصول امکان چرخش آرماتور در محل بتن است. بطوری که حداقل یکی از آرماتور ها امکان چرخش را داشته باشد.
رزوه داخلی این نوع راستگرد است. بر روی آرماتور نصف طول میلگرد رزوه شده سپس دو آرماتور تا انتها درون کوپلر استاندارد بسته می شوند. کوپلر استاندارد بسته به محل استفاده ، از سایز های ۱۶ الی ۵۰ تولید میشود.
نیروی گشتاور اعمال شده در این نوع در سایز های مختلف از ۶۰N الی ۳۵۰N می باشد.

https://www.aparat.com/v/TQvJx/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%B1_32