Bağlayıcı 32

En yaygın kullanılan ve yaygın olarak kullanılan kuplörlerden biri standart kuplördür. Bu tip betonda çoğu yerde kullanılır. Bu ürünü kullanmanın en önemli koşulu, betondaki donatı döndürme imkanıdır. Böylece takviyelerden en az biri dönebiliyor.
Bu tipin iç dişi sağ elini kullanmaktadır. Donatı uzunluğunun yarısı takviye üzerine vidalanır, ardından iki takviye standart manşon içinde uca kapatılır. Standart manşon, kullanım yerine bağlı olarak 16 ila 50 boyutta üretilmektedir.
Bu tipte uygulanan tork, 60N’den 350N’ye kadar farklı boyutlardadır.

https://www.aparat.com/v/TQvJx/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%B1_32